Térítéses játékos fejlesztő foglalkozások
 
 
Néptánc 
 
Bényi Attila
 
 
Csütörtök
10 -10,45
10,50-11,30 
Néptánc
 
 
Gergely Edina

 
 Hétfő
 8.00 - 9.00


Dráma játék 
 
Hegedűsné Tóth Mariann
 
Szerda
15,00-15,45
15,45-16,30 
 
Bukfenc torna
 
 
 Kuhinka Gabriella
 
 Hétfő
 16,30-  17,15
 
 

Tájékoztató a dráma játék és játékos torna foglalkozásokról

 

                       Drámajáték foglalkozás

 

A dráma szó a görög cselekedni igéből származik. A foglalkozásokon terveim szerint cselekedtetni kívánom a gyermekeket úgy, hogy egy közösség részévé válnak.

Nem színpadi mű a végeredmény, hanem teljes személyiségformálás, mely során a gyerekek önbizalmat, szereplési vágyat kapnak. Az alapja a foglalkozásnak, hogy a csoport ismerje egymást. Különböző játékfajták épülnek egymásra, ezért nem szerencsés ha a kialakult csoportokból átmenetet biztosítunk. Szeretném, ha a gyermekek biztonságban, egymást megismerve játszanának önfeledten.

 

A játéktípusok a következők:

- Ismerkedő játék

- Kapcsolat termető játék

- Érzékfinomító játék

- Fantáziafejlesztő játék

- Bizalom játék

- Bátorságpróba játék

 

Minden érdeklődőt szeretettel várok,

Mariann néni

 
 
 

 
 
                          Játékos tartásjavító torna
 
 
            „A tanulási nehézségek kialakulásáért az esetek 70 %-ban az idegrendszer hibás szerveződése a felelős. A központi idegrendszer érési folyamata és a mozgásfejlődés egymással szoros egységben biztosítja az értelem fejlődését” 

                                                                                    (dr. Katona Ferenc).


A mozgás az egyik legfontosabb eszköz, amelynek segítségével hatni lehet az idegrendszerre.

Az ovis torna legfőbb célja a gyermekek életkorát figyelembe vevő játékos, fejlesztő torna és nem utolsó sorban a mozgás megszerettetése. Ezen foglalkozások legnagyobb fejlesztő hatása az agyra gyakorolt hatás, mely leginkább elősegíti a gyermekek fejlődését.

A torna során nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra. Ez alatt azt értjük, hogy egyaránt fejlesztjük a gyermekek kondicionális (testi képességeknek azon csoportja, amelyekbe elsősorban az erő, a gyorsaság és az állóképesség tartoznak) és koncentráció képességét, mely a későbbiek során elengedhetetlen lesz az iskolai jó teljesítmény eléréséhez.

A torna segíti a harmonikus, összerendezett mozgást, mely a szem-kéz-láb összehangolt mozgásán alapul. A mozgásos játékok, gyakorlatok téri helyzetek felidézésével fejlődik a gyermekek vizuális memóriája. A testrészek, téri irányok, formák bemozgásával, megismerésével, megnevezésével bővülnek a térről való ismereteik, fejlődik térészlelésük, gyarapodik szókincsük. A megnevezett, látott és elvégzett cselekvések, mozgások elősegítik a különböző észlelési területek integrációját, a keresztcsatornák és a fogalomalkotás fejlődését is. A saját testének és mozgásos képességeinek a megismerése segíti az "éntudat" fejlődését a "szociális én" erősödését.  A közös örömmel végzett mozgás közben társas kapcsolatai kiszélesednek. A társakhoz való alkalmazkodás közben fejlődik önuralmuk, együttműködő és tolerancia képességük. Lehetőségük nyílik különböző viselkedésminták tanulására. A mozgásos versengések során átélik a sikert és a kudarcot egyaránt. Így tanulják ezeknek a kezelését, elviselését.
  Különböző eszközökkel történő feladatok gyakorlása során fejlesztjük az egyensúlyérzéket, a labdaérzékenységet, a ritmusérzéket, javítjuk a testtartást, erősítjük a vázizmokat (minden tornára más sportszert helyezünk a középpontba pl. labda, babzsák, kendő, karika, kisszék, bordásfal, pad)

Különféle nagymozgást fejlesztő eszközök kipróbálását tesszük lehetővé (pl. egyensúlyozó tölcsér, gurulós deszka, bújócska alagút, trambulin, lépegető henger…)

 

                                                                            

Mindenkit szeretettel vár.:

                                            Gabi néni

 
 
 
 
 

Csemete Óvoda©

1182. Budapest, Üllői út 681.

 


  Főépület: +36 (1) 290-9183
  Kisépület: +36 (1) 290-9183
 
titkar@csemeteovoda18.hu