Különös közzétételi lista

2017-2018. nevelési év
 

 


 
A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Az óvoda megnevezése

Pestszentlőrinci Csemete Óvoda

 

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése, elérhetősége

1182 Budapest, Üllői út 679-681.

Tel:290-9183 Fax:297-3766

Óvodavezető: Németh Jenőné

E-mail:ovodavezeto@csemeteovoda18.hu

Alapító okirat száma

22/2383-2/2016

OM azonosító

034674

 

1. Óvodapedagógusok száma:

ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

13 fő

ebből

Szakvizsgázott

7 fő

ebből

Vezető óvodapedagógus

1 fő

 

2. Dajkák száma: 9 fő

ebből

konyhás dajka

3 fő

ebből

dajka végzettséggel rendelkezik

6 fő

3. Óvodatitkár száma: 1 fő

Pedagógiai asszisztensek száma: 2 fő

Egyetemet végzett óvodapszichológus: 1 fő

 

4. Óvodai csoportok száma 2016/2017

Katica csoport

27   fő

Nyuszi csoport

26fő

Süni csoport

24fő

Méhecske csoport

27fő

Pillangó csoport

28 fő

Maci csoport

25 fő

Az óvodai nevelési év rendje:

A nevelési év: 2017.09.01-2018.08.31-ig tart.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

 

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig. Nyitva tartás: H-CS 6:30-17.30 óráig Pénteken: 6.30-17 óráig

Intézményünk a 2017/2018. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva:

Téli zárás: 2017. december 22. - 2017. január 2.

                  Ügyeletes óvoda: Nyitnikék óvoda

Nyári zárás: 2018. július 23. - augusztus 17.

                  Ügyeletes óvoda: Hétszínvirág óvoda

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:

2017. október       20. péntek

2017. december   22. péntek

2018. március       19. szerda

2018. június         08. péntek

2018. augusztus   31. péntek

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. A felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el! Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőkből  és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre. Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni.

Az alapító okirat szerint: 155 fő

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. Jelentkezési lapot kell kitölteni a szülőknek.

Az intézményben fizetendő térítési díj:

Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.

-        napi térítési díj: 359.-Ft/nap/fő

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:

-        a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek

-        tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek

-        azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos

-        akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek

-        akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság

-        akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Pedagógiai Program

Házirend

Éves munkaterv

A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot.

A Házirend egy példánya - minden szülő számára e-mailben elküldésre kerül, melynek elolvasását aláírásával igazolja.

Ünnepek, megemlékezések rendje:

Az óvoda SZMSZ és pedagógiai programjában meghatározottak szerint:

szeptember

28

Szüreti nap

október

4.

Állatok világnapja

december

3-tól

Adventi időszak

december

6.

Mikulás

január

29-től

Mackóhét

február

19-től

Farsang

március

13.

Március 15. ünnepély

április

05.

Locsolkodás

Április

22

Föld napja

Május

2-tól

Édesanyák köszöntése Kirándulások

Május

17

Sportnap

Május

31.

Csemetenap

Június

1.

Nagycsoportosok búcsúztatója

 

Gyermek kirándulás

Június

08

Nevelőtestületi szakmai kirándulás


Csemete Óvoda©

1182. Budapest, Üllői út 681.

 


  Főépület: +36 (1) 290-9183
  Kisépület: +36 (1) 290-9183
 
titkar@csemeteovoda18.hu