Különös közzétételi lista

2020-2021. nevelési év
 

 


 
A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Az óvoda megnevezése

BP.18 Egyesített Óvoda Pestszentlőrinci Csemete Tagóvoda

 

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése, elérhetősége

1182 Budapest, Üllői út 679-681.

Tel:290-9183 

Tagóvoda vezető: Németh Jenőné

E-mail:ovodavezeto@csemeteovoda18.hu

Alapító okirat száma

 

OM azonosító

034663

 

1. Óvodapedagógusok száma:

ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

13 fő

ebből

Szakvizsgázott

6 fő

ebből

Vezető óvodapedagógus

1 fő

 

2. Dajkák száma: 9 fő

ebből

konyhás dajka

3 fő

ebből

dajka végzettséggel rendelkezik

6 fő

3. Óvodatitkár száma: 1 fő

Pedagógiai asszisztensek száma: 2 fő

Egyetemet végzett óvodapszichológus: 1 fő

 

4. Óvodai csoportok száma 2019/2020

Katica csoport

23   fő

Nyuszi csoport

25 fő

Süni csoport

18 fő

Méhecske csoport

24 fő

Pillangó csoport

26 fő

Maci csoport

18   fő

Az óvodai nevelési év rendje:

A nevelési év: 2020.09.01-2021.08.31-ig tart.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

 

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig. Nyitva tartás: H-CS 6:30-17.30

 óráig Pénteken: 6.30-17 óráig

Intézményünk a 2020/2021. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva:

Téli zárás: 2020. december 23. - 2019. január 4.

                  Ügyeletes óvoda: Nincs

Nyári zárás

                  Ügyeletes óvoda: Hétszínvirág óvoda

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:

2020. december 12. 

2020. december 23.

 

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. A felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el! Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőkből  és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre. Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni.

Az alapító okirat szerint: 155 fő

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. Jelentkezési lapot kell kitölteni a szülőknek.

Az intézményben fizetendő térítési díj:

Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.

-        napi térítési díj: 419.-Ft/nap/fő

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Pedagógiai Program

Házirend

Éves munkaterv

A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot.

A Házirend egy példánya - minden szülő számára e-mailben elküldésre kerül, melynek 

elolvasását aláírásával igazolja.


Csemete Óvoda©

1182. Budapest, Üllői út 681.

 


  Főépület: +36 (1) 290-9183
  Kisépület: +36 (1) 290-9183
 
titkar@csemeteovoda18.hu