Különös közzétételi lista

2018-2019. nevelési év
 

 


 
A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Az óvoda megnevezése

Pestszentlőrinci Csemete Óvoda

 

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése, elérhetősége

1182 Budapest, Üllői út 679-681.

Tel:290-9183 Fax:297-3766

Óvodavezető: Németh Jenőné

E-mail:ovodavezeto@csemeteovoda18.hu

Alapító okirat száma

22/2383-2/2016

OM azonosító

034674

 

1. Óvodapedagógusok száma:

ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

13 fő

ebből

Szakvizsgázott

7 fő

ebből

Vezető óvodapedagógus

1 fő

 

2. Dajkák száma: 9 fő

ebből

konyhás dajka

3 fő

ebből

dajka végzettséggel rendelkezik

6 fő

3. Óvodatitkár száma: 1 fő

Pedagógiai asszisztensek száma: 2 fő

Egyetemet végzett óvodapszichológus: 1 fő

 

4. Óvodai csoportok száma 2019/2020

Katica csoport

25   fő

Nyuszi csoport

26 fő

Süni csoport

20 fő

Méhecske csoport

24 fő

Pillangó csoport

25 fő

Maci csoport

19   fő

Az óvodai nevelési év rendje:

A nevelési év: 2019.09.01-2020.08.31-ig tart.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

 

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig. Nyitva tartás: H-CS 6:30-17.30

 óráig Pénteken: 6.30-17 óráig

Intézményünk a 2019/2020. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva:

Téli zárás: 2019. december 21. - 2019. január 6.

                  Ügyeletes óvoda: Napraforgó

Nyári zárás: 2020. július 20. - augusztus 14.

                  Ügyeletes óvoda: Hétszínvirág óvoda

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:

2019. december   20. péntek

2020. február      07. péntek

2020. április        09. csütörtök

2020. június        05. péntek

2020. augusztus   31 hétfő

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. A felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el! Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőkből  és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre. Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni.

Az alapító okirat szerint: 155 fő

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. Jelentkezési lapot kell kitölteni a szülőknek.

Az intézményben fizetendő térítési díj:

Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.

-        napi térítési díj: 419.-Ft/nap/fő

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:

-        a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek

-        tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek

-        azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos

-        akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek

-        akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság

-        akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Pedagógiai Program

Házirend

Éves munkaterv

A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot.

A Házirend egy példánya - minden szülő számára e-mailben elküldésre kerül, melynek elolvasását aláírásával igazolja.

Ünnepek, megemlékezések rendje:

Az óvoda SZMSZ és pedagógiai programjában meghatározottak szerint:

október

16.

Mihálynapi forgatag

október

04.

Állatok világnapja

december

1-től

Adventi időszak

december

6.

Mikulás

január

27-tól

Mackóhét

február

10-től

Farsang

március

12.

Március 15. ünnepély

április

16.

Locsolkodás

Április

22

Föld napja

Május

6-tól

Édesanyák köszöntése Kirándulások

Április

24.

Sportnap

Május

20.

Csemetenap

Május

20.

Nagycsoportosok búcsúztatója

 

Gyermek kirándulás

Június

05

Nevelőtestületi szakmai kirándulás


Csemete Óvoda©

1182. Budapest, Üllői út 681.

 


  Főépület: +36 (1) 290-9183
  Kisépület: +36 (1) 290-9183
 
titkar@csemeteovoda18.hu