A Csemete Óvodában, gyönyörű környezetben, derűsVárjuk a tavaszt, otthonos, szeretetteljes légkörben a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszünk, komplex módon tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetekkel. Óvodánk nyitott, a környezet igényeihez igazodva elsősorban a gyermekek nevelését, fejlődésüknek támogatását, a partneri kapcsolatra épülő családi nevelés kiegészítését vállalja.

Arra törekszünk, hogy helyi nevelési programunk hatékony működtetése, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a gyermekek egyéni fejlődési ütemének figyelembe vételével történjen.

VárosSokféle mozgási lehetőség biztosításával alkalmat adunk a gyermekek számára a mozgásöröm megélésére, mely biztosítja számukra a testi-, lelki-, szociális harmóniát. Szeretnénk óvodásainknak olyan élményeket nyújtani a művészetek, a mese, a vers, a bábozás, a képalkotás és a természet csodái által, mely maradandó és meghatározó lesz életükben. Gondot fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekek egészségének megőrzésére, a prevencióra, a differenciált foglalkoztatásra, a másság elfogadására, az esélyegyenlőség érvényesülése érdekében.
A gyermekek alapvető tevékenységéhez biztosítjuk a feltételeket, hogy óvodapedagógusaink, logopédusunk és fejlesztőpedagógusunk vezetésével magasabb szinten bontakoztathassák ki képességeiket.
Vidámság
 
Hisszük, hogy óvodáskor végére, őszinte, nyitott, kíváncsi, önálló, toleráns, kellő önfegyelemmel és akarattal rendelkező, jószívű, vidám, segítőkész gyermekek nevelődnek a szülők és az óvoda összehangolt tevékenysége által.
Tudatában vagyunk annak, hogy mindenkor példaként járunk a gyermekek előtt, ezért viselkedésünkkel, tetteinkkel a követendőt közvetítjük.

Magatartásunkat a megértés, az elfogadás, az optimizmus és a szeretet jellemzi.

JókedvNevelőtestületünk jól felkészült pedagógusokból áll, akiknek szakértelme, lelkesedése, értékközvetítő szerepe és tevékenysége a garancia céljaink megvalósítására.

Hisszük, hogy az óvodánkba járó gyermek olyan gyermek, aki élmények útján erősen kötődik a természethez, meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez. Pozitív kapcsolatban él a természeti és társadalmi környezettel. Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni. Lelkileg szabad, szellemileg kreatív, szociálisan érzékeny, empatikus, kiegyensúlyozott és boldog.

Csemete Óvoda©

1182. Budapest, Üllői út 681.

 


  Főépület: +36 (1) 290-9183
  Kisépület: +36 (1) 290-9183
 
titkar@csemeteovoda18.hu